Vedtægter

Vedtægter

Hørsholms Karateklubs vedtægter kan hentes her